Kwaliteit

HKZ certificering

WWAP heeft op de verschillende soorten woonbegeleiding die het biedt een HKZ certificaat voor Zorg & Welzijn ontvangen. Dit betekent dat de organisatie voldoet aan de eisen van het kwaliteitsmanagementsysteem. Wat dat precies inhoudt is hier te vinden.

Voor de dagbesteding zijn we nog niet gecertificeerd, omdat we net zijn begonnen hiermee en deze aanvraag nog loopt. Wij streven ernaar deze medio 2022 te realiseren.