Partners

Labor Holland

Met Labor werken we samen voor de dagbesteding van WWAP. Zij leveren orders die wij voor hen verpakken en jongeren die bij WWAP wonen kunnen aan de slag op de logistieke afdeling van Labor. Voor de website van Labor klik hier.

Gemeente Ede

De gemeente is een unieke partner van WWAP. Misschien wel de belangrijkste. Samen met de gemeente kijkt WWAP naar de formele zorgplannen voor de bewoners. Met de gemeente kijkt WWAP ook naar nieuwe aanmeldingen en is zij een overlegpartner als zich nieuwe situaties voordoen.

Pro Persona

Een deel van onze bewoners gaat regelmatig naar Pro Persona voor behandeling of training waarvan de resultaten gebruikt kunnen worden in het dagelijks leven. Dit helpt hen ook om te groeien in het persoonlijk proces. De lijnen met de begeleiding van WWAP zijn kort om zo integraal samen te werken aan het herstel en de groei van onze bewoners.

Iriszorg

Iriszorg is onze partner als het gaat om verslavingszorg. De meeste van onze bewoners die door Iriszorg helpt bij het managen van hun verslavingkrijgen hiervoor ambulante begeleiding. Zij gaan een regelmatig naar Iriszorg of Iriszorg komt langs bij hen thuis. Ook hier zetten we ons in voor nauw contact zodat wij als team onze bewoners ook zo goed mogelijk kunnen helpen als de behandelaar niet aanwezig is.